BİLGİ SAYFALARI

Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi
  1. Kiracı vasıtayı aksi belirtmedikçe Türkiye karayollarında geçen ilgili kanunların emrettiği tüm teknik teçhizat ve evrakların, tam ve eksiksiz olarak teslim almış olmaktadır. Vasıtanın kiracıdan kiralayanın kiraladığı yerde geri tesliminde de bunları tam ve eksiksiz teslim etmek zorundadır.
  2. Kiracı vasıtayı aşağıdaki amaçlarla kullanamaz
    • T.C. Gümrük ve diğer kanunların yasakladıklarını her ne şekilde olursa olsun taşınması,
    • T.C. kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayri kanuni işlerde kullanılması,
    • Yasak derecede alkol ve herhangi bir uyuşturucu alınarak kullanılması,
    • Önceden izin alınmaksızın vasıtanın yurt dışına çıkartılması
  3. Gerekli Ehliyete Sahip Olmak
  4. Oto müşteride iken doğacak hasarlardan dolayı tamirde kaldığı günler için günlük (……………….) TL müşteriden tahsil edilir.
  5. Müşterinin borcundan dolayı otoya icra mercilerince el konulursa, icra dairesinden alınıncaya kadar geçen her gün için müşteriden (……………………) TL tahsil edilir.
  6. Aracın müşteride iken çalınması durumunda, polis zaptının tanziminden, sigortanın aracının bedelini ödemesine kadar geçen her gün için müşteriden (…………………….) TL tahsil edilir.
  7. Otonun müşteride olduğu süre içersinde (ileride çıkacak olursa) bile maddi ve manevi tazminat bedelleri otoyu kiralayana aittir.
  8. Müşteri kiraladığı otoyu sürenin bitiminde getirmediği takdirde her geçen gün için müşteri (………………..) TL ödemeyi taahhüt eder.
  9. Benzin müşteriye aittir.
  10. Aracı kiralayanın dışında başka şahıslar da kullanacak ise, bu kişilerle ilgili bilgiler sözleşmeye kaydedilecektir.
  11. Trafik cezaları müşteriye aittir.
  12. Gecikmelerde saat başı (%30) TL. alınır.
  13. Kaza halinde aracın yerini değiştirmeden en yakın polis karakoluna başvurarak kaza ve alkol raporu alınız.
  14. Gecikme hallerinde mutlaka büromuzu arayarak haberdar ediniz. Aksi takdirde kanuni işlemlere müracaat edilir.
  15. Aracı teslim alırken yanda sıralamış olduğumuz parça ve aksesuarları kontrol ederek, sağlam olarak teslim alıp aynı şekilde teslim ediniz. Kırılmış, yırtılmış, bozulmuş, parçaların tamir bedeli müşteriden tahsil edilir.
  16. Kiracı, kiralayanın sigorta şirketi ile akdettiği Ferdi Kaza Sigorta poliçesinin hüküm ve kapsamında öngörülen günlük bedelini ödemesi kaydıyla Ferdi Kaza Sigortasıyla kendini sigorta ettirebilir.
  17. Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlık Aydın mahkemeleri ve İcra dairelerinde Türk Hukuku’na göre gözümlenecektir.
  18. İş bu sözleşmenin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu takdirde orjinalnüsha geçerlidir.
  19. Araç sigortalı olup hasar ve hırsızlık halinde aracın iş kaybı (Kira Bedeli) müşteriden tahsil edilir.
  20. Kiracı arabanın orjinalliğini bozması durumunda değer kaybı ödemekle yükümlüdür.